Ik ga nog even verder over de ‘Biografie van de Rijn’ van Martin Hendriksma. In mijn vorige blog had ik het over bekende en minder bekende mensen die zich door de eeuwen heen langs de Rijn vestigden. Onder de bekenden waren veel kunstenaars. Zij werden aangetrokken door het fraaie landschap. Zo streek de Nederlandse kunstschilder Barend Cornelis Koekkoek neer in Kleef. Hij verwierf van daaruit faam en de erbij horende rijkdom, wat resulteerde in een riante schilderstoren (nu een vrijplaats voor jonge kunstenaars) en een al even riant woonhuis (het tegenwoordige ‘Städtisches Museum Haus Koekkoek’).

Hendriksma schrijft dat Koekkoek het leven zag als een menselijke rivier: “…dan vrolijk en glansrijk, als de zon van voorspoed en geluk ons toelacht; dan droevig en somber, als de levensdagen door onweerswolken worden beschaduwd. Even als deze stroom, aan eene natuurwet gehoorzamende, van zijnen oorsprong naar den oceaan wordt gedreven, zoo snellen ook wij reeds bij onze geboorte, den grafkuil tegemoet.” Ik vind dat een prachtige metafoor. Ook mooi is wat een visserszoon elders in het boek zegt: “In het leven kun je geen anker uitgooien, de tijd tikt door. Zo is het ook met de rivier…” Beide citaten verwoorden wat ik ervaar als ik langs een rivier dwaal: het rustgevende gevoel dat alles gaat zoals het nu eenmaal gaat en dat je daar maar het best vrede mee kunt hebben, dat je je mee moet laten voeren op de stroom van je leven. In hedendaags Nederlands heet dat geloof ik go with the flow.