Me too

Dit is geen blog over een #metoo-achtig iets dat mij is aangedaan. Nee, hij gaat over fout gedrag mijnerzijds. Ik bewonder namelijk het werk van foute mannen. Wat bijvoorbeeld te denken van mijn bewondering voor de creaties van Hans Andreus, Pyke Koch, Woody Allen, Lucebert? Hun foute handelingen en keuzes keur ik af, maar hun werk blijf ik mooi vinden. Daarentegen ben ik meedogenloos als het om J.P. Coen en soortgelijke schurken gaat: weg met alle beelden, straatnaamborden en schilderijen die hen eren! Ik meet duidelijk met twee maten. Misschien zelfs met drie, want ik voel me sinds kort wat ongemakkelijk met mijn lidmaatschap van Oxfam Novib. Het opzeggen ervan en daardoor kwetsbare mensen in de steek laten is nogal wat, maar het gedrag van sommige Oxfam medewerkers is veel meer dan ‘nogal wat’. Vooralsnog blijf ik lid.

Laat ik eindigen met Lucebert. Onlangs bleek dat hij een korte periode van zijn leven erg fout was. Remco Campert was geschokt over het oorlogsverleden van zijn goede vriend. Hij blijft diens werk en vriendschap echter koesteren. Ik blijf dat met het werk van Lucebert ook doen, al is het maar om het prachtige VISSER VAN MA YUAN:

onder wolken vogels varen


onder golven vliegen vissen


maar daartussen rust de visser

golven worden hoge wolken


wolken worden hoge golven


maar intussen rust de visser


Het gedicht van Lucebert is uit 1953. De Chinese hofschilder Ma Yuan leefde van 1160-1225