Geef je mening over een onderwerp uit het nieuws, waarover op dit moment nogal discussie is. Zo luidde een opdracht van de schrijfgroep in januari j.l. Onderstaand mijn invulling.

GODIN AARDE SLAAT TERUG

“We moeten ons leven veranderen, want de aarde kan onze last niet meer dragen”, aldus de Franse filosoof Bruno Latour (70) in de Sir Edmund (de Volkskrant) van 13 januari jongstleden. In zijn binnenkort te verschijnen boek Waar te landen? verbindt hij klimaat, globalisering en migratie. In het eerder verschenen Oog in Oog met Gaia stelt hij, in navolging van James Lovelock, dat de aarde een zelfstandig opererend organisme is dat als een godin terugslaat als ze getergd wordt.

Latour is niet de enige die zich zorgen maakt over de opwarming van de aarde en de gevolgen ervan. Sceptici zeggen dat het zo’n vaart niet zal lopen. Zij vinden het klimaat een religie van links. Latour wijst erop dat die ideeën juist zijn gebaseerd op wetenschap. De religieuze kant van de discussie zit volgens hem eerder bij rechts, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten. Niet voor niets kon Trump het Klimaatverdrag van Parijs verlaten en zich aldus isoleren van de rest van de wereld. Ook elders prediken politici dit soort nationalisme. Met succes. Omdat veel mensen in paniek zijn door de toenemende migratie willen ze terug naar hun oude natiestaat. Ze vergeten gemakshalve dat die niet meer zelfvoorzienend is, dat wereldwijd landen van elkaar afhankelijk zijn. Ook zien ze niet dat de migratie nog zal toenemen door de klimaatveranderingen. We zullen met zijn allen de gevolgen daarvan ondervinden, voor zover we dat niet al doen. Een internationaal gedragen ecologische transitie is de enige oplossing om de klimaatcrisis te overwinnen. Volgens Bruno Latour is daarbij elke bijdrage van belang: die van activisten, het bedrijfsleven, de wetenschap en de politiek.

Ik deel de zorgen van Latour en vind dat ook gewone burgers een steentje moeten bijdragen. Het is dringend nodig onze levensstijl te veranderen om de aarde te redden. We kunnen bijvoorbeeld minder en bewuster consumeren, respectvol geproduceerd voedsel tot ons nemen, onszelf en onze spullen milieubewuster vervoeren, minder traditionele energie gebruiken en pleiten voor overgang naar duurzamer en veiliger energiebronnen. Door deze overgang zullen huishoudens een hoger percentage van hun inkomen kwijt zijn aan energiekosten, wat voor mensen met een laag inkomen een probleem zal zijn. Het is zaak dat zij gecompenseerd worden. Laten we alsjeblieft inzien en uitdragen dat het vijf voor twaalf is, dat godin Aarde op het punt staat genadeloos terug te slaan, dat we beter voor haar moeten zorgen en dat we een verantwoordelijkheid hebben ten opzichte van alle huidige en toekomstige leven op aarde.