“Deze moet u zelf betalen.” De apothekersassistente wijst op het wondverbandmiddel dat ik al sinds jaar en dag vergoed krijg. Als ik protesteer, kijkt ze in het systeem en ziet dat ik inderdaad een ‘verbandmiddelenvergoeding’ heb. Na enig speuren en navragen, vertelt ze dat mijn zorgverzekeraar Ohra sinds kort geen contract meer heeft met de keten waartoe haar apotheek behoort. Er zit niets anders op: ik heb de spullen nodig; ik trek mijn pinpas. De apothekersassistente bedankt voor mijn begrip. Ze is opgelucht dat ik niet in woede ben uitgebarsten. Tja, waarom zou ik? Zij kan er niets aan doen. De woede-uitbarsting bewaar ik voor thuis voor in een mail aan de Ohra. Een samenvatting van hun antwoord:

“Met de Ohra Zorgverzekering heb je vrije zorgkeuze. We hebben met de meeste zorgverleners afspraken gemaakt over zorg, kwaliteit en prijs. Je mag zelf een zorgverlener kiezen. Het maakt niet uit of die een contract met ons heeft of niet. Verbandmiddelen kopen wij sinds kort anders in. U kunt nu terecht bij één van de dertien gecontracteerde hoofdleveranciers die landelijk leveren.”

Sympathiek: ik mag kiezen wie ik wil! Jammer genoeg mogen zij vergoeden hoe ze willen. Op mijn vervolgvraag (eigenlijk eis) dat ik de recente rekening vergoed wil hebben omdat mij niets over de wijziging is medegedeeld, antwoordt een medewerkster telefonisch dat ik de rekening niet op de geijkte manier kan declareren. Ze geeft me het mailadres van de afdeling waar dat wel kan. Ze beaamt dat het een beetje slordig is geweest om cliënten níet en apotheken wél te informeren over de verandering.

Ondertussen heb ik een van de dertien ‘hoofdleveranciers’ benaderd. Die verlangt een nieuwe verwijzing én nieuwe recepten van een arts. Ook moet die arts aangeven of hij/zij mij in staat acht om zélf herhaalrecepten aan te vragen. Toen ik met deze vragen bij de huisarts aankwam, zuchtte ze. We vroegen ons samen af waar het einde is. Moeten we binnenkort geneesmiddel A bij apotheek X bestellen, geneesmiddel B bij apotheek Y en verbandmiddel C bij apotheek Q? Wat een administratieve rompslomp! Wat een extra hoeveelheid busjes van PostNL door het land! Wat een hulp zal er voor veel mensen nodig zijn om dit te regelen!

Op mijn eis aan de Ohra om mijn aankoopbedrag vergoed te krijgen, kreeg ik als antwoord dat ze dit eenmalig wel willen doen. Ook gingen ze in op mijn kritische vragen over hun nieuwe werkwijze:

“Ondanks het feit dat de leveranciers het materiaal bij onze verzekerden thuisbezorgen, zijn de kosten gemiddeld toch lager dan bij een reguliere apotheek. Door selectiever en op grotere schaal in te kopen, kunnen wij de tarieven laag houden en uw premie betaalbaar. Het is beslist niet onze bedoeling om ergernis bij u te creëren.”

Beste Ohra, ik weet dondersgoed dat de zorgkosten in Nederland de pan uitrijzen. Ik ben erg voor kostenbesparing en probeer daarom zo min mogelijk consulten aan te vragen en geen medicijnen te verspillen, maar dit van A naar Z sturen van niet-gezonde mensen, die niet barsten van de energie en die de door hun arts voorgeschreven middelen echt nodig hebben, wekt bij mij wel degelijk ergernis. Jullie club zal niet de enige zijn die zo te werk gaat en er zullen er vast ook nog meer volgen, maar de willekeur waarmee veranderingen worden doorgevoerd, beangstigt mij. Ik vind de macht van zorgverzekeraars groot. Te groot.