In mijn vorige blog wenste ik iedereen voor 2019 onder meer: milieuliefde, natuurbeleving en zorgeloosheid. Toen moest dat containerschip nog langs de Waddeneilanden varen… Wat een ramp dat er bijna 300 containers op avontuur gingen! De Waddeneilanden zullen nog tijden last hebben van de troep die aanspoelde. De grote zaken zijn opgeruimd, maar wat te denken van de piepkleine stukjes piepschuim en plastic die onder het zand van het strand en de duinen verstopt liggen? Ook in de zee zwerft troep. Er zullen veel vogels en vissen de dupe van worden! Ik heb bewondering voor alle professionals en vrijwilligers die aan het opruimen zijn geslagen. Te vrezen valt dat er de komende week weer veel rommel op de stranden zal liggen, wat er wordt morgen storm verwacht en het is ook nog eens springtij.

Over de schuldvraag zal nog lang gebakkeleid worden. Zaten de containers goed vast? Had het schip wel moeten uitvaren met de verwachte storm? Er zal ongetwijfeld een conclusie komen. Maar belangrijker is dat burgers wereldwijd, de een wat meer dan de ander, schuldig zijn aan het waanzinnige gegeven dat er massa’s schepen met massa’s containers over de wereldzeeën varen om in onze behoeften te voorzien. Over de treinen, vrachtwagens en vliegtuigen hebben we het maar even niet. Het is weer eens op een nare manier duidelijk gemaakt: we moeten minder consumeren!

Om nog even terug te komen op mijn vorige blog: bij nader inzien wil ik argeloosheid vervangen door aandacht, creativiteit door consumeerafname en wensdromen door wijsheid.