in het water

het weiland

de lucht

ganzen

langs de rivier

de wetering

de sloot

ganzen

vliegend rustend

grazend gakkend

ganzen

feestende ganzen